Tôi nên làm gì nếu tôi thay đổi bộ định tuyến hoặc mật khẩu WiFi và thiết bị không trực tuyến?

Tôi nên làm gì nếu tôi thay đổi bộ định tuyến hoặc mật khẩu WiFi và thiết bị không trực tuyến?
Phân tích nguyên nhân:
Máy ảnh ghi lại mật khẩu ban đầu, không phù hợp với mật khẩu mới và máy ảnh không thể truy cập trực tuyến.
Giải pháp: Sau khi đặt lại thiết bị, hãy thêm lại thiết bị theo lời nhắc bằng giọng nói của máy ảnh.
Cài đặt lại thiết bị như là 1 thiết bị mới
Phản ứng: 

Related

Xử lý sự cố 4063481522479540405

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item