Thêm một thiết bị, điện thoại di động nhắc nhở Không tìm thấy bất kỳ thiết bị AP nào.

1. Nhấn và giữ nút đặt lại để đặt lại thiết bị
2. Sau khi nghe các thiết bị nhắc nhở “ đặt lại thành công ” , lại thêm các thiết bị theo dấu nhắc bằng giọng nói.
Thêm một thiết bị, điện thoại di động nhắc nhở Không tìm thấy bất kỳ thiết bị AP nào.


Nếu vấn đề không thể được giải quyết theo phương pháp trên, vui lòng cung cấp thông tin bao gồm ID thiết bị, phiên bản APP và mô tả quy trình vận hành cho nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.


Phản ứng: 

Related

Thiết lập ban đầu 2199791242142835076

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item