Sau khi thay đổi bộ định tuyến, thiết bị không trực tuyến, tôi phải làm sao?

Sau khi thay đổi bộ định tuyến, thiết bị không trực tuyến, tôi phải làm sao?
Phân tích nguyên nhân:

Máy ảnh ghi lại tên và mật khẩu WiFi gốc, không phù hợp với tên và mật khẩu WiFi của bộ định tuyến mới và máy ảnh không thể truy cập trực tuyến.

Các giải pháp:

Phương pháp 1: Đặt cùng tên và mật khẩu WiFi

Đặt cùng tên và mật khẩu WiFi của bộ định tuyến mới với bộ định tuyến gốc.

Phương pháp 2: Sau khi đặt lại thiết bị, thêm lại thiết bị theo lời nhắc bằng giọng nói của máy ảnh.
Phản ứng: 

Related

Xử lý sự cố 5832973006182003492

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item