Sau khi nâng cấp chương trình cơ sở, người dùng đã thêm bằng cách chia sẻ không thể điều khiển thiết bị, nói chuyện và phát lại

Tài khoản chính nhập "Chia sẻ" trong danh sách thiết bị của thiết bị APP di động, Nhấp vào hình ảnh của khách truy cập, Nhấp vào "Định cấu hình", sau đó mở quyền tương ứng.
Phản ứng: 

Related

Xử lý sự cố 3385834783302526050

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item