Sau khi bật hệ thống phòng thủ, khi có báo động xảy ra, điện thoại không nhận được báo thức đẩy.

1. Xác nhận cảnh báo đã xảy ra: kiểm tra xem chuông báo camera có được kích hoạt với âm thanh tiếng bíp báo động phát ra không.
2. Bấm vệ (như hình dưới đây), nghe một “ Di ” , xác nhận bảo vệ thành công.
3. Chuyển đến "Cài đặt báo thức" và hoàn thành các thao tác sau.
Mở “ Nhận nhắc báo động ” , ràng buộc “ email báo động ” , thiết lập “ Buzzer ” , bật “ Chuyển động phát hiện ” , và điều chỉnh độ nhạy phát hiện để “ Trung ” .


4. Di chuyển đối tượng trong phạm vi giám sát. Xác nhận nếu có thể nhận được báo động sau âm báo nhắc.
Nếu bạn là khách truy cập (thiết bị được người khác chia sẻ hoặc thêm mật khẩu khách):
Thông báo cho chủ sở hữu để thêm ID người dùng của bạn vào danh sách đẩy.
Phản ứng: 

Related

Xử lý sự cố 3076484209587015076

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item