Sau khi đăng nhập vào ứng dụng bằng WeChat, làm cách nào để đặt mật khẩu cho tài khoản của tôi?

Mở "yoosee" APP, nhấp vào "My", nhấp vào Thông tin tài khoản, nhấp vào “ Điện thoại của tôi ” hoặc “ My địa chỉ E-mail ” , sau đó đặt lại mật khẩu theo dấu nhắc.
Phản ứng: 

Related

Hướng dẫn 5884255598261378025

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item