Làm cách nào để thay đổi mật khẩu đăng nhập cho ứng dụng di động của tôi?

1 , đăng ký theo số điện thoại hoặc email Method1 : Mở "yoosee" APP, nhấp vào "My", nhấp vào Thông tin tài khoản, nhấp...

1 , đăng ký theo số điện thoại hoặc email

Method1 : Mở "yoosee" APP, nhấp vào "My", nhấp vào Thông tin tài khoản, nhấp vào ” Sửa đổi mật khẩu đăng nhập ” , sau đó đặt lại mật khẩu mới theo kịp.
Method2 : Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập, bạn có thể nhấp vào “ Quên mật khẩu ?” Trên giao diện đăng nhập để thiết lập lại mật khẩu mới theo kịp.

2 , registe và Đăng nhập vào ứng dụng với WeChat
Mở "yoosee" APP, nhấp vào "My", nhấp vào Thông tin tài khoản, nhấp vào “ Điện thoại của tôi ” hoặc “ My địa chỉ E-mail ” , sau đó đặt lại mật khẩu theo dấu nhắc.
Phản ứng: 

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item