Khi giám sát thiết bị, màn hình điều khiển bị kẹt.

1.Kiểm tra cập nhật phần mềm.
Đảm bảo rằng ứng dụng và chương trình cơ sở của thiết bị đã được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

2.Kiểm tra mạng

Nếu thiết bị được kết nối qua Wi-Fi, hãy đảm bảo khoảng cách giữa thiết bị và bộ định tuyến trong phạm vi 10 mét. Tường hoặc các phân vùng khác giữa thiết bị và bộ định tuyến sẽ làm giảm tỷ lệ kết nối thành công.

Đảm bảo rằng tốc độ đường lên mạng của thiết bị đạt tối thiểu 80 KB / s và không có thiết bị hoặc ứng dụng nào khác chiếm băng thông.

Đảm bảo rằng tốc độ đường xuống của điện thoại đạt tối thiểu 80 KB / S.

3. Nhấp vào nút màn hình và thử kết nối với thiết bị.
Phản ứng: 

Related

Xử lý sự cố 4377783225145624200

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item