Cách xóa video

1. Xác nhận vị trí lưu trữ của video

Các loại video khác nhau được lưu trữ ở các vị trí khác nhau. Vui lòng xác nhận vị trí ghi trước khi xóa:
Thẻ TF: video phát lại cục bộ, ghi âm báo động
Di động: Video trong "Hình ảnh" trên ứng dụng
2 、Xóa phương thức hoạt động
1 card thẻ SD

Có hai hình thức xóa để ghi vào thẻ nhớ:
A. Xóa tất cả video cùng một lúc

Phương pháp 1: Định dạng trên APP
Nhấn vào ” Cài đặt ” , nhấp vào ” thiết lập Ghi ” , nhấp vào ” thẻ Format SD ” và xác nhận nó.

Phương pháp 2: Định dạng trên máy tính
Lắp thẻ SD vào đầu đọc thẻ và cắm nó vào máy tính.
Sau khi máy tính hiển thị thẻ SD, nhấp chuột phải vào thẻ SD và chọn Định dạng.
Chọn FAT32 cho hệ thống tệp, sau đó nhấp vào "Bắt đầu" để bắt đầu định dạng thẻ SD.

B. Chọn lọc một phần của video
Lắp thẻ SD vào đầu đọc thẻ và cắm nó vào máy tính ,chọn video bạn muốn xóa và nhấp vào "Xóa".

(2) Điện thoại di động
Nhấp vào "Hình ảnh" trên APP, Chọn video bạn muốn xóa, Nhấp vào nút xóa.
Phản ứng: 

Related

Hướng dẫn 390949546307908291

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item