Cách chia sẻ ảnh chụp màn hình và video đã ghi của APP

1.Share ảnh chụp màn hình.
Mở hình ảnh, bấm nút chia sẻ.

2. Chia sẻ video.
Mở quản lý tập tin điện thoại di động, tập tin, tìm tập tin video và chia sẻ trực tiếp. Lưu tập tin video vị trí: Quản lý tập tin Android, --gwellvideorec / (ID tài khoản APP) / (ID camera). IOS: thư viện
Nếu sự cố vẫn còn tồn tại, vui lòng cung cấp mô tả về hiện tượng, ID thiết bị (kiểm tra phần dưới cùng của thiết bị hoặc nhãn sau), thông tin phiên bản APP, vv cho nhóm dịch vụ khách hàng.
Phản ứng: 

Related

Hướng dẫn 337963043013588524

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item