Cách cài đặt thông báo

Cách đặt báo thức

1 、Kết thúc cài đặt báo thức
Nhấp vào "Settings" trong cửa sổ giám sát camera trên APP , bấm vào nút "Alarm Settings" , nhấp ” Nhận nhắc báo động ” , nhấp vào ‘ email Alarm ’ và kết hợp nó ,bấm ‘ Phát hiện chuyển động ’ và điều chỉnh độ nhạy phát hiện để 'trung bình'. Người dùng có thể nhấp vào "buzzer" khi cần thiết.
2 , Bấm ” Quốc phòng ”

Nhấp vào phòng thủ (như hình dưới đây), nghe âm thanh "Di", đảm bảo phòng thủ thành công.
3 , Xác nhận rằng các trang bị vũ khí thành công
Các đối tượng chuyển động trong phạm vi giám sát. Sau khi nhận được âm báo thức, hãy xác nhận xem có nhận được báo động không.
Nếu bạn là khách truy cập (thiết bị được người khác chia sẻ hoặc thêm mật khẩu khách)
Thông báo cho chủ sở hữu để thêm ID người dùng của bạn vào danh sách đẩy.
Phản ứng: 

Related

Xử lý sự cố 2583312703687442708

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item