Bây giờ tôi muốn thay đổi mật khẩu, nhưng tôi quên mật khẩu

Bây giờ tôi muốn thay đổi mật khẩu, nhưng tôi quên mật khẩu

1. Nâng cấp APP lên phiên bản mới nhất.

2. Nhấn nút đặt lại, đặt lại thiết bị.

3.Sau khi nghe thiết bị nhắc nhở thiết lập lại thành công, hãy cài đặt lại thiết bị. Theo giọng nói nhanh để chọn chế độ Mạng.
Phản ứng: 

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item